Lập trình các nguyên công khoan taro ren trong CNC

Lập trình các nguyên công khoan taro ren trong CNC

Các xem xét lập trình

Mũi taro ren tiêu chuẩn, bất kế kích cỡ, có hai tính năng quan trọng, đường kính và góc đỉnh. Đường kính được chọn theo các yêu cầu của bản vẽ, góc đỉnh liên quan đến độ cứng của vật liệu gia công. Chúng quan hệ chặt chẽ với nhau, đường kính xác định kích cỡ lỗ taro ren, góc đỉnh xác định chiều sâu. Điều thứ hai cần xét là số rãnh thoát phoi, mũi khoan tiêu chuẩn có hai rãnh.

Đường kinh mũi taro ren danh định

Khảo sát Cơ bản là đường kính. Nói chung, đường kính và mũi taro ren được chọn dựa vào dữ liệu trên bản vẽ. Nếu bản vẽ cho biết lỗ chỉ khoan taro và không cần gia công bổ sung, chu trình taro ren trong gia công cnc chỉ cần dùng mũi taro ren tiêu chuẩn. Đường kính mũi khoan taro tương đương với kích cỡ lỗ trên bản vẽ. Cỡ mũi taro ren này được gọi là đường kính danh định (Hình 25.5).

Hầu hết các ứng dụng đều gồm các lồ đòi hỏi thêm các đặc tính kỹ thuật bổ sung cho đường kính, chẳng hạn dung sai, độ bóng bề mặt, lả miệng, độ đồng tâm … Trong các trường hợp đó, không thể dùng một mũi khoan taro tiêu chuẩn để đáp ứng tất cả các yêu cầu. Mũi khoan taro danh định, không bảo đảm lỗ chất lượng cao, do các điều kiện gia công. Sự lựa chọn kỳ thuật nhiều dụng cụ cắt để gia công lỗ này là hoàn toàn hợp lý. ứng dụng chung trong những trường hợp đó là dùng mũi khoan hơi nhỏ hơn đường kính lỗ hoàn tất, sau đó dùng thêm các dụng cụ cắt khác, có khả năng hoàn thiện lỗ theo các yêu cầu bản vẽ. Các dụng này gồm thanh doa, dao chuốt, dụng cụ lả miệng, phay, V…V… Sử dụng các dụng cụ đó sẽ tăng khối lượng công việc nhưng cho phép bảo đảm chất lượng gia công.

taro ren tâm

khoan taro tâm là nguyên công tạo lỗ nhỏ đồng tâm cho chuôi nhọn ụ động hoặc dẫn hướng để khoan taro ren lỗ lớn. Không nên dùng mũi taro ren tâm để lả miệng (vạt góc miệng) do góc đỉnh chỉ là 60°.

Không đựợckhoan tâm lỗ sểkhoan với mũi taro ren.gắn mảnh hợp kim!

Dụng cụ phổ biến nhất để khoan tâm là mũi khoan taro ren tâm tiêu chuẩn (thường được gọi là mũi khoan kết hợp và khoét miệng), tạo ra góc 60°. Tiêu chuẩn công nghiệp Bắc Mỹ sử dụng hệ thống đánh số từ #00 đến #8 và #11 đến #18 cho các mũi khoan taro ren tâm. Trong hệ mét, được xác định theo đường kính dẫn hướng, ví dụ mũikhoan taro tâm 4 mm sẽ có đường kính dẫn hướng 4 mm. Trong cả hai trường hợp, số càng lớn, đường kính mũi taro ren càng lớn. Đốì với một số nguyên công khoan taro sơ bộ, chẳng hạn lả miệng, dụng cụ cắt với góc đỉnh 90°, được gọi là mũi khoan taro điểm, là loại được dùng phổ biến.

Nhiều nhà lập trình chỉ ước tính chiều sâu khoan taro tâm, thay vì tính toán.Có lẽ tính toán là không cần thiết cho sự gia công tạm thời. Bạn có thể dùng dừ liệu trên Hình 25.7 để xác dịnh chiều sâu khoan tâm với các mũi khoan taro có đường kính D khác nhau.

Hình 25.7. may phay Chiều sâu cắt L với mũi taro ren tâm tiêu chuẩn.

Hình 25.7 nêu rõ mọi kích thước cần thiết của các mũi khoan taro ren tâm tiêu chuẩn theo hệ Anh, trong đó quan trọng nhât là chiều sâu cắt L. Tính toán L dựa trên sự lựa chọn tùy ý đường kính lả miệng D.

Ví dụ, mũi khoan taro tâm #5 có giá trị chiều sâu L là 0,382, dựa trên đường kính lả miệng được chọn tuỳ ý D = 0.350 inch. Các giá trị này có thể chỉnh sửa theo yêu cầu gia công cụ thể, theo đơn vị hệ Anh hoặc hệ mét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *